Programes Formatius

CURS DE DIRECCIÓ

PRESENTACIÓ

En un món tan ràpidament canviant i globalitzat com és l'actual, la seguretat en la presa de decisions i la determinació en les pròpies actuacions son factors vitals en la projecció professional del directiu. Per primera vegada un programa formatiu li ofereix la possibilitat de desenvolupar les habilitats psico-figuratives humanes necessàries per exercir la direcció eficient de persones i equips humans en l'àmbit empresarial i organitzatiu, basada en la confiança i els valors ético-morals, com a complement imprescindible a la formació técnica universitaria i de post grau que s'hagi anat adquirint al llarg de la vida.

CURRÍCULUM

El programa té un currículum totalment exclusiu, capaç de vertebrar de manera flexible els diferents àmbits de formació necessaris per dotar a cada un dels participants d'una base conceptual sòlida, adquirint totes les habilitats i capacitats morfopsicològiques per tal de dur a terme la direcció humana efectiva des del primer moment, acomplint així els reptes professionals de futuritat més ambiciosos.

Ens trobem davant d'un repte intel·lectual extraordinari, el qual aportarà als participants un creixement i enriquiment humà de gran magnitud, creant una nova visió de les dinàmiques d’interacció personals i els ressorts que les generen i condicionen.


Sessió 1. Introducció a la Psicoestètica. El dirigent psicoestètic.

Sessió 2. Caràcter, personalitat i temperament.

Sessió 3. Caràcter promotor i capacitat d'expressió.

Sessió 4. Estudi dels canals d'expressió. L'oratòria.

Sessió 5. La Comunicació Eloqüent.

Sessió 6. Estudi psicoestètic dels factors d'imatge humana, influencia de la moda. Domini de la Imagocràcia.

Sessió 7. Claus imprescindibles de la direcció humana.

Sessió 8. Acció de models i projecció directiva.

Sessió 9. Factors del lideratge. L'autoritat i el prestigi.

Sessió 10. Ressorts de la Venda Directiva.

Sessió 11. El dirigent actual i la manca de criteri valoratiu.

Sessió 12. Acció psicoestètica imprescindible al dirigent modern.

OBJECTIUS

A. Dotar al participant d’un caràcter directiu que li permetrà prendre les decisions estratègiques més efectives davant la gestió dels diferents reptes que es produeixen en l'exercici de la direcció humana.

B. Proporcionar una expressivitat personal impulsora i seductora, equilibrada de fons - forma, garantint l’èxit social i professional.

C. Promoure els valors ètics-morals per potenciar el prestigi individual del directiu, en una època tan desorientada com l'actual.

D. Fomentar la innovació com a progrés de la direcció, buscant l'acció de model amb harmonia, eficiència i productivitat.

E. Potenciar les habilitats que generen un veritable do de comandament, una capacitació indispensable per motivar les dinàmiques positives d'actuació dels grups humans.

FORMAT

El format del programa li proporciona la màxima flexibilitat d'horaris per tal de no alterar els compromisos personals, professionals i familiars.

Inici: A determinar

Durada: 12 sessions

Horari: A determinar

Places limitades (15 participants)

Informació e Inscripcions a: info@centrebrulles.com o bé trucant al 977 116 856