El Métode Psicoestètic

METODOLOGIA D'APRENENTATGE

La metodologia formativa utilitzada en la instrucció del nostre Programa Directiu esta basada en els innovadors postulats que aporta la Ciència Psicoestètica, la qual fou ideada i desenvolupada pel grafòleg i psicòleg català Carles M. Espinalt, partint dels estudis realitzats sobre l'evolució de l'ésser humà a partir dels artificis, de fons (psicológics) i de forma (imatge), que ha necessitat desenvolupar al llarg de la vida per poder afirmar-se e inclús sobreviure.

El model d'aprenentage que desenvolupa la Ciència Psicoestètica parteix de la consideració bàsica que no existeix el fons sense la forma, havent d'existir una harmonia entre ambdós factors per tal que la persona pugui interpretar-se correctament en el seu entorn vital.

El principal objectiu del nostre programa és dotar als participants dels recursos psicològics i figuratius que li seran imprescindibles per exercir la funció directiva efectiva, exercint una acció promotora sobre l'equip humà, generant una atmósfera de treball positiva i motivadora, capaç d'impulsar l'empresa/organització cap a les dinàmiques òptimes d'actuació personal que permeten assolir els resultats desitjats.

L'aprenentatge del Mètode Psicoèstetic esta basat en un sistema participatiu que combina l'acció sinèrgica dels gràfics, els exemples model i els exercicis pràctics, el qual permet una ràpida interpretació i assimilació dels conceptes fonamentals del mètode, fet que facilita d’una manera extraordinària la seva aplicació pràctica en el procedir quotidià del directiu.

Li oferim una metodologia pionera en el desenvolupament de les capacitats directives de l'ésser humà, imprescindibles per poder-se convertir en un autèntic rector dels nous esdeveniments socials. Un repte intel·lectiu que li permetrà, gràcies a l'esforç personal realitzat, adquirir el objectius fixats pel programa.