Escola de Direcció

QUÈ L'OBJECTIVA?

Després de 30 anys d'activitat professional reexida en la formació caracterològica i directiva individual, fem el pas cap a la formació de col·lectius. Cerquem conduir, pel camí de l'èxit, organitzacions i associacions humanes, complementant els coneixements tècnics adquirits pels seus directius, en els diferents graus universitaris i màsters cursats, amb un autèntic mètode de formació humanista integral del líder, el qual li aportarà els instruments configuratius de Fons - Forma (psicològics- morfològics) que permeten l'exercici de la direcció de manera eficient, integradora, respectuosa i ètica, potenciant el grup i projectant-lo cap a l'excel·lència.

QUÈ PROMOU?

Metoditzar la Ciència Psicoestètica com a metodologia imprescindible i única per la formació del caràcter directiu, aportant als participants dels nostres programes formatius els conceptes i les dinàmiques d'actuació que forgen els pilars caracterològics i estètics essencials per desenvolupar persones amb un veritable esperit de líder, coneixedors de l'ànima col·lectiva del grup que aspiren a dirigir, d'acord a l'altura dels coneixements i preparació cultural de la societat actual, molt superiors als de temps anteriors.

A QUI INTERESSA?

A totes les persones i professionals que desenvolupin tasques de direcció i comandament, en empreses o organitzacions polítiques/socials, de qualsevol sector d'activitat, que desitgin adquirir les capacitats i habilitats indispensables per exercir un lideratge moral i efectiu propi del segle XXI, esdevenint un model de referència davant del seu equip humà i davant la societat. Busquem persones que tinguin la ferma voluntat de convertir-se en grans motivadors i potenciadors de l'ànima humana, aconseguint la mobilització positiva del grup per l'assoliment dels objectius col·lectius i individuals ambicionats en cada cas.