AVIS LEGAL


Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.

Centre d'Estudis Brulles no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti a partir d'enllaços o altres sistemes.

Centre d'Estudis Brulles no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències que constin per determinats documents i aplicatius. Totes les dades subministrades pels usuaris i usuàries no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).

Centre d'Estudis Brulles no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades i qualsevol altre material, són propietat de Centre d'Estudis Brulles.

Centre d'Estudis Brulles es reserva el dret de canviar, modificar, ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc., d'aquest lloc web en qualsevol moment i sense previ avís. L'interès de Centre d'Estudis Brulles és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi la finalitat per a la qual ha estat creat i es manté, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho, però no es responsabilitza de possibles malfuncions i anomalies en el seu funcionament.

Centre d'Estudis Brulles podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina web i, per tant, li aconsellem que els consulti amb una periodicitat raonable per si s'hi produeixen canvis. Totes les modificacions que s'introdueixin entraran en vigència en el mateix moment de la seva publicació en aquest lloc web.

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, queixa, etc., poden adreçar-se a Centre d'Estudis Brulles a la següent adreça:


GABINET PSICOESTÈTIC BRULLES

Passeig de Sunyer, 20 - 43202 Reus

Tel./Fax: 977 116 856

info@centreestudisbrulles.cat